Help ons om 'n verskil te maak

I am Living Trust

Om lewens te verander, om geleenthede te skep: Die 'Ek Lewe Trust' is 'n inisiatief deur die mense van Loxton wat op 'n geenwins-basis bedryf word, ten behoewe van die kinders op ons dorp.

'n Voedingskema, leesprogramme, beter onderrig deur genoeg personeel en geriewe, spesiale projekte om leerlinge te stimuleer, motiveer en op te lei - dit is ons prioriteite.

In die kassie (regs) is ons spesifieke doelwitte vir 2010, maar om hulle te bereik:

 

Koue winter, warm voete

shoes for the kids

As die skoen jou pas ...

Die winter van 2011 was yskoud, met die swaarste sneeuval in die Bo-Karoo in dekades. Die Ek Lewe-Trust het seker gemaak elke skolier het 'n paar skoene om aan te trek skool toe.

 

Wat ons al bereik het

Een ete, elke dag

Ons voedgingsprogram beteken een heilsame ete vir elke kind op Loxton, elke dag, 365 dae per jaar. Kyk geruys na die video om te sien hoe dit gebeur.

(Ons het ook 'n groentetuin vir die voedingsprogram gevestig, en verwag ons eerste oes binnkeort ...)

 

Ons het jóú hulp nodig

Die 'Ek Lewe Trust' is in Januarie 2010 deur die Loxton-gemeenskap geskep, 'n geenwins-inisiatief met die volgende doelstellings:

Ons wil 'n omgewing skep waarin die leerders en voormalige leerders van die Afrikaanse JJ Booysen Primêre Skool, en agtergeblewe inwoners van die dorp, bo hul omstandighede kan uitstyg.

Ons wil dit bereik deur geleenthede, geriewe, aksies en projekte van stapel te stuur wat:

  • Hulle in staat sal stel om akademies te presteer en hul volle potensiaal te bereik.
  • Spesiale sorg sal verskaf vir leerders wat dit nodig het.
  • Verrykende akademiese en motiverende uitstappies moontlik maak.
  • Geleenthede skep wat leerders en oud-leerders in staat stel om ook op ander terreine te presteer, soos sport, kultuur en lewensvaardighede.
  • Die aansienlike tekorte in leermateriaal, hulpmiddels, geriewe en fasiliteite sal aanvul.
  • Bykomende aanstellings van personeel vir onderrig, maatskaplike werk, mediese en voedingskema-sorg moontlik sal maak.
  • 'n Suksesvolle, gesonde skool sal skep, binne 'n gesonde, suksesvolle gemeenskap.

Waarom doen ons dit?

In 'n sosio-ekonomiese omgewing van ernstige armoede en 'n werkloosheidsyfer van amper 60%, kan ouers van leerders eenvoudig nie bekostig om 'n bydrae te maak nie.

Die omstandighede is tragies: Meer as 50 kinders per klas, dikwels net vier of vyf voorgeskrewe leesboeke per klas, te min klaskamers, vervalle badkamers, geen biblioteek, sportgeriewe of vervoer vir kinders nie ...

'n Reaksie wat ons dikwels kry, is: "Waarom help die Regering nie?" Of "Dit is die owerhede se verantwoordelikheid, nie myne nie."

Die feit van die saak is, die Regering help, maar die nood is landswyd groot, by duisende skole, en begrotings is beperk. Ons glo die verantwoordelik om 'n toekoms vir ons kinders te skep, begin by ons. Daarom het ons die 'Ek Lewe Trust' geskep.

Ons werk hard en aanhoudend binne die gemeenskap om geld in te samel, om ons probleme self te probeer oplos, maar Loxton is eenvoudig te klein en verarmd om dit alleen te doen. Daarom vra ons jou om betrokke te raak, om hand by te sit. Belê asseblief in ons kinders:

Hoe kan jy help?

In die kassie regs is ons doelstellings vir 2010. Om dit te kan bereik, sal jou finansiële bydrae van onskatbare waarde wees. Sou jy kan help, vra ons asseblief dat jy met ons kontak maak vir bankbesonderhede.

Maar ons het ook boeke dringend nodig. As jy dalk kinderboeke, ensiklopedië, enige Afrikaanse literatuur wil skenk, sal ons dit opreg waardeer. Om die waarheid te sê, enige boeke vir kinders tussen 6 en 14 jaar oud sal welkom wees.

Of 'n yskas of stoof vir ons voeding-kombuis, potte, panne ...

Kontak ons asseblief, of stuur jou bydrae aan:
Ek Lewe Trust,
Posbus23,
LOXTON
6985

Baie, baie dankie.